top of page

Hướng dẫn sử dụng công cụ dịch phiên âm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bạn trải nghiệm trên máy tính
để dễ sử dụng hơn heng

Livestream mỗi ngày trên tiktok
vào lúc 1g30 sáng và 11g tối

bottom of page