top of page

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

teckcombank.png

TECKCOMBANK

Tên Tài Khoản: Trầm Khánh Quang

STK: 19032069426018

vietcombank.jfif

VIETCOMBANK

Tên Tài Khoản: Trầm Khánh Quang

STK: 0111000991048

acb.png

ACB

Tên Tài Khoản: Trầm Khánh Quang

STK: 222471719

momo.png

VÍ MOMO

Trầm Khánh Quang

Số điện thoại: 0939899411

Nôi dung chuyển khoản: Họ và Tên + Mã lớp tham dự
Ví dụ, bạn tên Nguyễn Văn A muốn chọn lớp 2/4/6 vào lúc 6g-7g30,
thì bạn ghi nội dung chuyển khoản là: Nguyen Van A A3 

bottom of page